banner

Persoal Docente e Investigador

A plantilla de Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo é a encargada de impartir a docencia das diferentes titulacións oficiais do centro.

No Grao en Bioloxía a plantilla de profesorado que imparte docencia está integrada por máis de 80 profesores permanentes (17% catedráticos de universidade, 50% profesores titulares de universidade e 18% profesores contratados doutores). A totalidade destes profesores posúen o título de doutor e están vencellados en exclusiva coa universidade. A plantilla completase cun asociado e preto de 20 docentes-investigadores contratados baixo diversas figuras (contratos Ramón e Cajal, contratos Xunta, contratados pre-doutorais, etc.).

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotal%TITDEDQUI *SEX *
%%
CU 8 47,10% 9 52,90% 17 16,50% Dr. TC 66 52
PTU 28 56,00% 22 44,00% 50 48,54% Dr. TC 208 166
TEU 1 100,00% 0 0,00% 1 0,97% Dr. TC 0 0
PCD 7 38,90% 11 61,10% 18 17,48% Dr. TC 17 35
PA 1 100,00% 0 0,00% 1 0,97% Dr. TC 0 0
PCI 3 50,00% 3 50,00% 6 5,83% Dr. TC 0 0
PF 3 30,00% 7 70,00% 10 9,71% - TC 0 0
TOTAL 51   52   103       291 253

* Datos do curso académico 2015-2016

 

Perfil do profesorado do Grao en Bioloxía

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015

Histórico de información do profesorado do Grao en Bioloxía - cursos 2011-2012 a 2015-2016

 

A maior parte dos profesores que imparten docencia no Grao en Bioloxía tamén o fan nos títulos de mestrado que oferta a facultade. Ademáis, participan profesores doutros centros da Universidade de Vigo ou doutras universidades que colaboran nestes títulos de mestrado, así como especialistas de centros de investigación, centros de educación e empresas relacionadas có seu ámbito de coñecemento.