banner

Persoal Docente e Investigador

A plantilla de Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Bioloxía é a encargada de impartir a docencia das diferentes titulacións oficiais do centro.

No Grao en Bioloxía a plantilla de profesorado que imparte docencia está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes (17% catedráticos/as de universidade, 50% profesores/as titulares de universidade e 18% profesores/as contratados/as doutores/as). A totalidade deste profesorado posúe o título de doutor/a e está vinculado en exclusiva coa universidade. A plantilla completase cun asociado/a e preto de 20 docentes-investigadores/as contratados/as baixo diversas figuras (contratos Ramón y Cajal, contratos da Xunta de Galicia, contratos predoutorais, etc).

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotal%TITDEDQUI *SEX *
%%
CU 8 47,10% 9 52,90% 17 16,50% Dr. TC 66 52
PTU 28 56,00% 22 44,00% 50 48,54% Dr. TC 208 166
TEU 1 100,00% 0 0,00% 1 0,97% Dr. TC 0 0
PCD 7 38,90% 11 61,10% 18 17,48% Dr. TC 17 35
PA 1 100,00% 0 0,00% 1 0,97% Dr. TC 0 0
PCI 3 50,00% 3 50,00% 6 5,83% Dr. TC 0 0
PF 3 30,00% 7 70,00% 10 9,71% - TC 0 0
TOTAL 51   52   103       291 253

* Datos do curso académico 2015-2016

 

Perfil do profesorado do Grao en Bioloxía

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015

Histórico de información do profesorado do Grao en Bioloxía - cursos 2011-2012 a 2015-2016

 

A maior parte do profesorado que imparte docencia no Grao en Bioloxía tamén o fai nos títulos de mestrado que oferta a facultade. Ademais participa profesorado doutros centros da Universidade de Vigo ou doutras universidades que colaboran nestes títulos de mestrado, así como especialistas de centros de investigación, centros de educación e empresas relacionadas có seu ámbito de coñecemento.