banner

Persoal Docente e Investigador

A plantilla de Persoal Docente e Investigador (PDI) da Facultade de Bioloxía é a encargada de impartir a docencia das diferentes titulacións oficiais do centro.

No Grao en Bioloxía a plantilla de profesorado que imparte docencia está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes (17% catedráticos/as de universidade, 50% profesores/as titulares de universidade e 18% profesores/as contratados/as doutores/as). A totalidade deste profesorado posúe o título de doutor/a e está vinculado en exclusiva coa universidade. A plantilla completase cun asociado/a e preto de 20 docentes-investigadores/as contratados/as baixo diversas figuras (contratos Ramón y Cajal, contratos da Xunta de Galicia, contratos predoutorais, etc).

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotal%TITDEDQUI *SEX *
%%
CU 7 41,18% 10 58,82% 17 14,53% Dr. TC 89 70
PTU 32 59,26% 22 40,74% 54 46,15% Dr. TC 230 192
TEU 2 100,00% 0 0,00% 2 1,71% Dr. TC 11 0
PCD 6 40,00% 9 60,00% 15 12,82% Dr. TC 26 33
PA 1 100,00% 0 0,00% 1 0,85% Dr. TC 0 0
PCI 8 33,33% 16 66,67% 24 20,51% Dr. TC 0 0
PF 3 75,00% 1 25,00% 4 3,42% - TC 0 0
TOTAL 59   58   117       356 295

* Datos do curso académico 2017/2018

 

Perfil do profesorado do Grao en Bioloxía

Curso 2018/2019 | Curso 2017/2018 | Curso 2016/2017 | Curso 2015/2016 | Curso 2014/2015

Histórico de información do profesorado do Grao en Bioloxía - cursos 2010-2011 a 2017-2018

 

A maior parte do profesorado que imparte docencia no Grao en Bioloxía tamén o fai nos títulos de mestrado que oferta a facultade. Ademais participa profesorado doutros centros da Universidade de Vigo ou doutras universidades que colaboran nestes títulos de mestrado, así como especialistas de centros de investigación, centros de educación e empresas relacionadas có seu ámbito de coñecemento.