banner

Benedicto Soto González

Benedicto Soto González

Profesor Titular de Universidade

Area de Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Edafoloxía e Química Agrícola II

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 36
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 395
edbene@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01904 | Avaliación de impacto ambiental


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima
V02G030V01910 | Xestión e conservación de espazos

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e M: 11.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

L e M: 11.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)