banner

Mª Cristina Sobrino García

Mª Cristina Sobrino García

Profesora Contratada Doutora

Area de Ecoloxía

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Liñas de Investigación:

  • Ecofisioloxía do Fotoplancton
  • Efecto da radiación UV e CO2 sobre os organismos plactónicos

Grupo de Investigación:

Ecoloxía Marina

Información de contacto

 

  +34 986 818 789
sobrinoc@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º PERIODO:

2º PERIODO:

Grao en Bioloxía

Ecoloxía II

Curso 2017-2018: Titorías


1º PERIODO:

  • Por confimar

2º PERIODO:

  • Por confimar

PERIODO SEN DOCENCIA:

  • Por confimar