banner

Mª Cristina Sobrino García

Mª Cristina Sobrino García

Profesora Contratada Doutora

Área de Ecoloxía

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Liñas de investigación:

  • Ecofisioloxía do Fotoplancton
  • Efecto da radiación UV e CO2 sobre os organismos plactónicos

Grupo de investigación:

Ecoloxía Marina

Información de contacto

 

  +34 986 818 789
sobrinoc@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01601 | Ecoloxía II


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019