banner

Mª Cristina Sobrino García

Mª Cristina Sobrino García

Profesora Contratada Doutora

Area de Ecoloxía

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Liñas de Investigación:

  • Ecofisioloxía do Fotoplancton
  • Efecto da radiación UV e CO2 sobre os organismos plactónicos

Grupo de Investigación:

Ecoloxía Marina

Información de contacto

 

  +34 986 818 789
sobrinoc@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01601 | Ecoloxía II

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M e X: 14.00-16.00

2º CUADRIMESTRE:

M e X: 14.00-16.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)