banner

Carmen Sieiro Vázquez

Carmen Sieiro Vázquez

Catedrática de Universidade

Area de Microbioloxía

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Biorecursos

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Despacho 52
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 639
mcsieiro@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01908 | Produción microbiana


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 12.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 12.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)