banner

Elena Benito Rueda

Elena Benito Rueda

Profesora Titular de Universidade

Área de Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de investigación:

  • Procesos de degradación física do solo
  • Efectos dos incendios forestais sobre os solos
  • Repelencia á auga do solo

Grupo de investigación:

Fisioloxía & Biotecnoloxía vexetal

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque A, Laboratorio 35
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 396
rueda@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019