banner

Elena Benito Rueda

Elena Benito Rueda

Profesora Titular de Universidade

Area de Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

  • Procesos de degradación física do solo
  • Efectos dos incendios forestais sobre os solos
  • Repelencia á auga do solo

Grupo de Investigación:

Fisioloxía & Biotecnoloxía vexetal

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 35
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 396
rueda@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 12.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 12.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)