banner

Esperanza Sanmartín Carbón

Esperanza Sanmartín Carbón

Profesora Titular de Universidade

Area de Xeometría e Topoloxía

Departamento de Matemáticas

Liñas de Investigación:

  • Teoría de Grupos e Álxebras de Lie
  • Teoría de Foliacións

Grupo de Investigación:

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Despacho 29
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 445
esanmart@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01103 | Matemáticas aplicadas á bioloxía


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e M: 10.00-11.00 (1) / V: 10.00-12.00 (1) / Me: 10.00-12.00 (2)

2º CUADRIMESTRE:

L e M: 10.00-11.00 (1) / V: 10.00-12.00 (1) / Me: 10.00-12.00 (2)

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

(1) Facultade de Bioloxía | (2) Facultade de CCEE