banner

Esperanza Sanmartín Carbón

Esperanza Sanmartín Carbón

Profesora Titular de Universidade

Área de Xeometría e Topoloxía

Departamento de Matemáticas

Liñas de investigación:

  • Teoría de Grupos e Álxebras de Lie
  • Teoría de Foliacións

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque C, Despacho 29
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 445
esanmart@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01103 | Matemáticas aplicadas á bioloxía


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019