banner

Emilio Rolán Álvarez

Emilio Rolán Álvarez

Catedrático de Universidade

Area de Xenética

Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Liñas de Investigación:

  • Adaptación: mecanismos e procesos, cambios xenéticos.
  • Evolución do aillamento repdorutivo
  • Causas dos polimorfismos xenéticos naturais

Grupo de Investigación:

Population Genetics and Cytogenetics Group

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Laboratorio 51
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 578
rolan@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01101 | Evolución
V02G030V01907 | Produción animal


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01404 | Xenética I

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, M e Me: 10.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

L, M e Me: 10.00-12.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)