banner

Manuel Reigosa Roger

Manuel Reigosa Roger

Profesor Titular de Universidade

Area de Fisioloxía Vexetal

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Agrobioloxía Ambiental: calidade de solos e plantas

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 6
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 616
mreigosa@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01503 | Fisioloxía vexetal I


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 10.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 10.00-12.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)