banner

Manuel Ángel Pombal Diego

Manuel Ángel Pombal Diego

Profesor Titular de Universidade

Area de Bioloxía Celular

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

  • Desenvolvemento do sistema nervioso de vertebrados.
  • Sistema olfativo de vertebrados.

Grupo de Investigación:

Neurolam

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 26
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 390
pombal@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 11.00-13.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 11.00-13.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)