banner

Eduardo Pérez Diz

Eduardo Pérez Diz

Profesor Contratado Doutor

Area de Xenética

Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Liñas de Investigación:

  • Xenómica, Proteómica e Transcriptómica de orgs. Mariños
  • Determinación do sexo no mexilón.
  • Xenética de poboacións. Aplicacións en Acuicultura.

Grupo de Investigación:

Population Genetics and Cytogenetics Group

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Despacho 23
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 813 828
angel.p.diz@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01504 | Técnicas avanzadas en bioloxía
V02G030V01505 | Xenética II


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)