banner

Nuria Pedrol Bonjoch

Nuria Pedrol Bonjoch

Profesora Contratada Doutora

Área de Fisioloxía Vexetal

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de investigación:

  • Ecofisioloxía Vexetal. Fisioloxía do estrés
  • Alelopatía. Control de malezas
  • Calidade de solos e plantas. Agricultura Ecolóxica. Agrobioloxía

Grupo de investigación:

Agrobioloxía Ambiental: calidade de solos e plantas

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque A, Laboratorio 6
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 616
pedrol@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01503 | Fisioloxía vexetal I


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019