banner

Isabel Pardo Gamundi

Isabel Pardo Gamundi

Catedrática de Universidade

Area de Ecoloxía

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal

Liñas de Investigación:

  • Ecoloxía de sistemas acuáticos continentais.
  • Estrutura de comunidades acuáticas e funcionamento fluvial.
  • Sistemas de clasificación do estado ecolóxico en sistemas acuáticos.

Grupo de Investigación:

Ecoloxía Acuática

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Laboratorio 41
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 585
ipardo@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01601 | Ecoloxía II

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e Me: 13.00-15.00

2º CUADRIMESTRE:

L e Me: 13.00-15.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)