banner

Rosa Álvarez Otero

Rosa Álvarez Otero

Profesora Titular de Universidade

Area de Bioloxía Celular

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

  • Neurohistoquímica do sistema nervioso central de peixes
  • Conectividade en centros nerviosos

Grupo de Investigación:

Fisioloxía de peixes

Información de contacto

BIOLOXIA

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 30
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 387
ralvarez@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I
Técnicas avanzadas en bioloxía

2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
Técnicas básicas de laboratorio


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, M e Me: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

L, M e Me: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)