banner

Rosa Álvarez Otero

Rosa Álvarez Otero

Profesora Titular de Universidade

Area de Bioloxía Celular

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

  • Neurohistoquímica do sistema nervioso central de peixes
  • Conectividade en centros nerviosos

Grupo de Investigación:

Fisioloxía de peixes

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 30
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 387
ralvarez@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I
V02G030V01504 | Técnicas avanzadas en bioloxía


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01203 | Técnicas básicas de laboratorio

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, M e Me: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

L, M e Me: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)