banner

Rosa Álvarez Otero

Rosa Álvarez Otero

Profesora Titular de Universidade

Área de Bioloxía Celular

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de investigación:

  • Neurohistoquímica do sistema nervioso central de peixes
  • Conectividade en centros nerviosos

Grupo de investigación:

Fisioloxía de peixes

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque A, Laboratorio 30
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 387
ralvarez@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01303 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I
V02G030V01504 | Técnicas avanzadas en bioloxía


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01203 | Técnicas básicas de laboratorio
V02G030V01403 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019