banner

Manuel Martínez Piñeiro

Manuel Martínez Piñeiro

Profesor Titular de Universidade

Area de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de Investigación:

  • Simulación molecular de fluidos complexos
  • Estudo de hidratos de gas en aplicacións de recuperación de gas natural.
  • Caracterización experimental e teórica de nanofluidos.

Grupo de Investigación:

Física Aplicada

Información de contacto

BIOLOXIA

Despacho D26

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 813 771
manumar@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º PERIODO:

2º PERIODO:

Grao en Bioloxía

Solo, medio acuático e clima

Curso 2017-2018: Titorías


1º PERIODO:

  • Por confimar

2º PERIODO:

  • Por confimar

PERIODO SEN DOCENCIA:

  • Por confimar