banner

Manuel Martínez Piñeiro

Manuel Martínez Piñeiro

Profesor Titular de Universidade

Área de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de investigación:

  • Simulación molecular de fluidos complexos
  • Estudo de hidratos de gas en aplicacións de recuperación de gas natural.
  • Caracterización experimental e teórica de nanofluidos.

Grupo de investigación:

Física Aplicada

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque C, Despacho 26
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 813 771
manumar@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:



2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019