banner

Manuel Martínez Piñeiro

Manuel Martínez Piñeiro

Profesor Titular de Universidade

Area de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de Investigación:

  • Simulación molecular de fluidos complexos
  • Estudo de hidratos de gas en aplicacións de recuperación de gas natural.
  • Caracterización experimental e teórica de nanofluidos.

Grupo de Investigación:

Física Aplicada

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Despacho 26
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 813 771
manumar@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, Me e V: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

L, Me e V: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)