banner

José Luis Legido Soto

José Luis Legido Soto

Catedrático de Universidade

Area de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Física Aplicada

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Despacho 24
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 294
xllegido@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01102 | Física dos procesos biolóxicos


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

De L a V: 11.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

De L a V: 11.00-12.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)