banner

Josefa García Sánchez

Josefa García Sánchez

Profesora Titular de Universidade

Area de Física Aplicada

Departamento de Física Aplicada

Liñas de Investigación:

  • Thermophysical properties
  • Characterization of systems for refrigeration industry.
  • Energetic-constructive rehabilitation.

Grupo de Investigación:

Física Aplicada

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Despacho 24
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 818 753
fafina@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01102 | Física dos procesos biolóxicos


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e V: 15.30-18.30

2º CUADRIMESTRE:

L e V: 15.30-18.30

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)