banner

Maruxa Álvarez Jiménez

Maruxa Álvarez Jiménez

Profesora Contratada Doutora

Área de Ecoloxía

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal


Grupo de investigación:

Laboratory of Evolutionary and Conservation Ecology

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque A, Laboratorio 12
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 589
maruxa@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01501 | Ecoloxía I


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01202 | Técnicas básicas de campo e teledetección


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019