banner

Pedro Pablo Gallego Veigas

Pedro Pablo Gallego Veigas

Profesor Titular de Universidade

Area de Fisioloxía Vexetal

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

  • Biotecnoloxía vexetal
  • Modelización: optimización e predicción
  • Fruticultura

Grupo de Investigación:

Fisioloxía & Biotecnoloxía vexetal

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 20
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 595
pgallego@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01203 | Técnicas básicas de laboratorio
V02G030V01909 | Produción vexetal

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, M e V: 12.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

L, M e V: 12.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)