banner

Mercedes Gallardo Medina

Mercedes Gallardo Medina

Profesora Titular de Universidade

Area de Fisioloxía Vexetal

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

  • A xerminación de sementes. Papel do etileno e as poliaminas
  • Control fitohormonal da maduración e abscisión de froitos
  • A melatonina como antioxidante natural na dieta mediterránea

Grupo de Investigación:

Biorecursos

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 17
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 597
medina@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01203 | Técnicas básicas de laboratorio
V02G030V01911 | Xestión e control de calidade

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, M e V: 12.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

L, M e V: 12.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)