banner

Emma Fernández Covelo

Emma Fernández Covelo

Profesora Titular de Universidade

Area de Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

  • Fitorremediación de solos contaminados e degradados. Elementos traza.
  • Secuestro de Carbono en solos. Aplicación de enmendas orgánicas
  • Calidade de solos

Grupo de Investigación:

Agrobioloxía Ambiental: calidade de solos e plantas

Información de contacto

BIOLOXIA

Despacho D21

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 812 561
emmaf@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º PERIODO:

Grao en Bioloxía

Análise e diagnóstico medioambiental
Contaminación

2º PERIODO:

Grao en Bioloxía

Solo, medio acuático e clima

Curso 2017-2018: Titorías


1º PERIODO:

  • Por confimar

2º PERIODO:

  • Por confimar

PERIODO SEN DOCENCIA:

  • Por confimar