banner

Emma Fernández Covelo

Emma Fernández Covelo

Profesora Titular de Universidade

Área de Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de investigación:

  • Fitorremediación de solos contaminados e degradados. Elementos traza.
  • Secuestro de Carbono en solos. Aplicación de enmendas orgánicas
  • Calidade de solos

Grupo de investigación:

Agrobioloxía Ambiental: calidade de solos e plantas

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque A, Despacho 21
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 561
emmaf@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01902 | Análise e diagnóstico medioambiental
V02G030V01906 | Contaminación


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019