banner

Emma Fernández Covelo

Emma Fernández Covelo

Profesora Titular de Universidade

Area de Edafoloxía e Química Agrícola

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

  • Fitorremediación de solos contaminados e degradados. Elementos traza.
  • Secuestro de Carbono en solos. Aplicación de enmendas orgánicas
  • Calidade de solos

Grupo de Investigación:

Agrobioloxía Ambiental: calidade de solos e plantas

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Despacho 21
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 561
emmaf@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01902 | Análise e diagnóstico medioambiental
V02G030V01906 | Contaminación


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01201 | Solo, medio acuático e clima

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L e Me: 10.00-13.00

2º CUADRIMESTRE:

L e Me: 10.00-13.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)