banner

José Manuel Faro Rivas

José Manuel Faro Rivas

Profesor Contratado Doutor

Area de Inmunoloxía

Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Liñas de Investigación:

  • Análise Matemático-Experimental dos distintos procesos celulares.
  • Análise Matemático-Experimental das interaccións celulares.
  • Modelización matemática das interaccións reversibles.

Grupo de Investigación:

Immunology Group

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Despacho 34
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 625
jfaro@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01504 | Técnicas avanzadas en bioloxía


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)