banner

Miguel Alfonso Pallares

Miguel Alfonso Pallares

Profesor Titular de Universidade

Area de Fisioloxía

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

  • Analise e efectos neuroquímicos de contaminantes ambientais
  • Analise e efectos neuroquímicos de biotoxinas
  • Analise e efectos neuroquímicos de contaminantes alimentarios

Grupo de Investigación:

Laboratorio de Neuroquímica

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Despacho 18
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 391
pallares@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01502 | Fisioloxía animal I


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01602 | Fisioloxía animal II

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, M e X: 12.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

L, M e X: 12.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)