banner

Encarnación De Miguel Villegas

Encarnación De Miguel Villegas

Profesora Titular de Universidade

Área de Bioloxía Celular

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde


Grupo de investigación:

Immunology Group

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais

Bloque A, Laboratorio 29
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 388
villegas@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2018/2019: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01203 | Técnicas básicas de laboratorio
V02G030V01403 | Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II


Curso 2018/2019: Titorías


Horarios de titoría - Curso 2018/2019