banner

Encarnación De Miguel Villegas

Encarnación De Miguel Villegas

Profesora Titular de Universidade

Area de Bioloxía Celular

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Immunology Group

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 29
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 388
villegas@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01504 | Técnicas avanzadas en bioloxía


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01203 | Técnicas básicas de laboratorio

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Me, X e V: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

Me, X e V: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)