banner

Alejandro De Carlos Villamarín

Alejandro De Carlos Villamarín

Profesor Titular de Universidade

Area de Bioquímica e Bioloxía Molecular

Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Liñas de Investigación:

  • DNA Barcoding
  • Taxonomía molecular

Grupo de Investigación:

Análise de Concas Sedimentarias

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Laboratorio 52
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 576
adcarlos@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01504 | Técnicas avanzadas en bioloxía


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 10.00-12.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 10.00-12.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)