banner

Mª Del Pilar Combarro Combarro

Mª Del Pilar Combarro Combarro

Profesora Titular de Universidade

Area de Microbioloxía

Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Liñas de Investigación:

  • Diversidade microbiana do medio acuático
  • Contaminación de ecosistemas acuáticos
  • Supervivencia bacteriana

Grupo de Investigación:

Ecoloxía Acuática

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Despacho 16
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 634
pcombarro@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01304 | Microbioloxía I
V02G030V01901 | Análise e diagnóstico agroalimentario
V02G030V01906 | Contaminación


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01605 | Microbioloxía II

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 11.00-13.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 11.00-13.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)