banner

Mª Luisa Castro Cerceda

Mª Luisa Castro Cerceda

Profesora Titular de Universidade

Area de Botánica

Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Liñas de Investigación:

  • Micoloxía: Sistemática, taxonomía, autoecoloxía, coroloxía…
  • Conservación, produción e ordenación micolóxica forestal sostible
  • Etnomicoloxía

Grupo de Investigación:


Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque A, Laboratorio 22
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 599
lcastro@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:2º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01202 | Técnicas básicas de campo e teledetección
V02G030V01402 | Botánica II: Arquegoniadas

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M: 15.30-18:30 / Me: 11.00-14.00

2º CUADRIMESTRE:

M: 15.30-18:30 / Me: 11.00-14.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)