banner

Armando Caballero Rúa

Armando Caballero Rúa

Catedrático de Universidade

Area de Xenética

Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Liñas de Investigación:

  • Conservation genetics
  • Genetic architecture of quantitative traits
  • Genetic diversity and differentiation in subdivided populations.

Grupo de Investigación:

Population Genetics and Cytogenetics Group

Información de contacto

Facultade de Bioloxía

Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque B, Despacho 14
Campus Universitario
36310 Vigo

 

  +34 986 812 568
armando@uvigo.es

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Bioloxía
V02G030V01505 | Xenética II
V02G030V01905 | Biodiversidade: Xestión e conservación


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 15.00-17.00

2º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)