profesion

13 de xuño de 2019

Responsable de Turno Supermercados

Referencia: OE-AEE-19-0114
Empresa: C.C. CARREFOUR, S.A..
Lugar de traballo: Ámbito nacional
Data fin publicación: 10 de xullo de 2019

11 de setembro de 2018

Expert in biomedical imaging

Referencia: OE-AEE-18-0094
Empresa: LINCBIOTECH S.L.
Lugar de traballo: Santiago de Compostela
Data fin publicación: 31 de outubro de 2018