profesion

Informes de inserción laboral

Avance de resultados da inserción laboral dos titulados no SUG
ACSUG

Curso 2011-2012 | Curso 2010-2011


Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG
ACSUG

Curso 2009-2010 | Curso 2008-2009 | Curso 2007-2008 | Curso 2006-2007


Estudo sobre a experiencia académica e profesional das persoas egresadas de UVIGO
Consello Social da Universidade de Vigo

Promocións de 2005 a 2010 | Promocións de 2008 e 2009 | Promocións de 2006 e 2007


Datos de inserción laboral dos egresados da Licenciatura en Bioloxía
Universidade de Vigo

Curso 2009-2010 | Curso 2008-2009