profesion

Informes de inserción laboral

Estudo da inserción laboral das persoas tituladas no SUG
ACSUG

2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007


Máis información na páxina da ACSUG


Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da UVigo (1990-2015)
Consello Social da Universidade de Vigo

Todas as promocións ata o curso 2014/2015


Datos de inserción laboral das persoas egresadas da Licenciatura en Bioloxía
Universidade de Vigo

Curso 2009/2010 | Curso 2008/2009