profesion

A profesión de biólogo

O obxectivo principal da Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo é formar alumnos con competencias no ámbito das ciencias biolóxicas.

Todo o esforzo docente é destinado para tentar que os alumnos egresados das nosas titulacións poidan exercer coma profesionais da bioloxía, capacitados para o desenvolvemento das múltiples actividades nas que teñen competencias. No artigo 15 do Real Decreto 693/1996, detallanse os ámbitos profesionais nos cuales os titulados en bioloxía poden levar a cabo a súa actividade profesional.