banner

Grupos de investigación

A investigación constitúe unha importante actividade da Facultade de Bioloxía. A actividade investigadora é levada a cabo por diferentes grupos de investigación integrados por investigadores que traballan en diferentes ámbitos da bioloxía.

Os grupos de investigación con implicación no centro son:

Grupos de Investigación
Código Nome do Grupo Responsable Teléfono Email
BB1 Biomarcadores moleculares Francisco J. Rodríguez Berrocal 986 812 571
BC2 Neurolam Manuel Ángel Pombal Diego 986 812 390
BEV1 Agrobioloxía Ambiental Manuel J. Reigosa Roger 986 812 616
BV8 Biotecnoloxía e Bioloxía Reprodutiva de Especies Leñosas Manuel A. Rey Fraile 986 812 596
BV10 Ecoloxía e Evolución de Plantas Luis Navarro Etxeberría 986 812 619
ByCIAMA Biotecnoloxía e Calidade en Ind. Agroalimentarias e M.A. Mª Teresa Pérez Nieto 986 812 398
CI8 Laboratorio de Neuroquímica Miguel Alfonso Pallarés 986 812 391
FB2 Fisioloxía de Peixes José Luis Soengas Fernández 986 812 564
FB3/A Laboratorio de Neurociencia José A. Lamas Castro 986 812 563
FB3/B Laboratorio de Endocrinoloxía Federico Mallo Ferrer 986 812 393
IN1 Inmunoloxía África González Fernández 986 812 625
XB2 Xenética de poboacións e Citoxenética Armando Caballero Rúa 986 812 568
XB4 Xenética Evolutiva de Peixes e Moluscos Pablo Presa Martínez 986 812 567
XB5 Filoxenómica David Posada 986 130 050
XM-3 Análise de concas Castor Muñoz Sobrino 986 812 007