alumnado

Eleccións a Decano/a

Conforme ao establecido nos Estatutos da Universidade de Vigo e na Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro, procédese a convocar eleccións a Decano/a do Centro conforme ao calendario establecido.


Normativa para a Elección de Decanos e Directores de Centro
Calendario Electoral


Calendario electoral


ProcesoData
Constitución da Xunta Electoral 30 de abril de 2019
Exposición de censos provisionais Do 2 ao 3 de maio de 2019
Prazo de reclamacións aos censos provisionais Do 6 ao 9 de maio de 2019
Exposición dos censos definitivos 10 de maio de 2019
Prazo de presentación de candidaturas Do 13 ao 21 de maio de 2019
Data de proclamación provisional de candidatos 22 de maio de 2019
Prazo de presentación de reclamacións Do 23 ao 24 de maio de 2019
Data de proclamación definitiva de candidatos 27 de maio de 2019
Votación 29 de maio de 2019