facultad

A facultade en cifras

Resultados Académicos


Informe de Revisión pola Dirección

Informe Anual de Resultados Académicos do Centro

Curso 2013-2014 | Curso 2012-2013 | Curso 2011-2012 | Curso 2010-2011 e 2009-2010

Taxas Académicas - Curso 2015-2016

TítulaciónTaxas Académicas
RendementoÉxitoAvaliaciónGradaciónAbandonoEficiencia
Grao en Bioloxía 81,3% 86,0% 94,0% 67,3% 0,00% 88,0%
Mestrado en Acuicultura 100% 100% 100% 94,0% 0,00% 100%
Mestrado en Bioloxía Mariña 100% 100% 100% 100% 0,00% 100%
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 99,0% 100% 99,0% 78,6% 0,00% 100%
Mestrado en Neurociencia 83,0% 100% 83,0% 100% 0,00% 100%
Mestrado en Profesorado 97,0% 100% 97,0% 97,7% 0,00% 99,0%

Memorias Económicas Anuais


Memorias Económicas da Facultade de Bioloxía:
Exercicio 2016 | Exercicio 2015 | Exercicio 2014 | Exercicio 2013 | Exercicio 2012 | Exercicio 2011 | Exercicio 2010


Cursos Anteriores

Táboa de indicadores ACSUG: Curso 2013-2014 | Curso 2012-2013 | Curso 2011-2012 | Curso 2010-2011 | Curso 2009-2010