facultad

A facultade en cifras

Resultados Académicos


Informe de Revisión pola Dirección

Informe Anual de Resultados Académicos do Centro

Curso 2013/2014 | Curso 2012/2013 | Curso 2011/2012 | Curso 2010/2011 e 2009/2010

Taxas académicas - Curso 2016/2017

TítulaciónTaxas académicas
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
Grao en Bioloxía 79,00% 87,00% 91,00% 48,20% 8,64% 87,00%
Mestrado en Acuicultura 100,00% 100,00% 100,00% 94,74% 0,00% 100,00%
Mestrado en Bioloxía Mariña 94,00% 99,00% 95,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 97,00% 99,00% 97,00% 90,00% 0,00% 99,00%
Mestrado en Neurociencia 97,00% 99,00% 78,00% 71,43% 0,00% 91,00%
Mestrado en Profesorado 96,00% 99,00% 97,00% 96,67% 1,27% 99,00%

Memorias económicas anuais


Memorias económicas da Facultade de Bioloxía:
exercicio 2016 | exercicio 2015 | exercicio 2014 | exercicio 2013 | exercicio 2012 | exercicio 2011 | exercicio 2010


CURSOS ANTERIORES


Táboa de indicadores ACSUG: curso 2013/2014 | curso 2012/2013 | curso 2011/2012 | curso 2010/2011 | curso 2009/2010