facultad

A facultade en cifras

Resultados Académicos


Informe de Revisión pola Dirección

Informe Anual de Resultados Académicos do Centro

Curso 2013/2014 | Curso 2012/2013 | Curso 2011/2012 | Curso 2010/2011 e 2009/2010

Taxas académicas

Taxas académicas - Curso 2017/2018

TítulaciónTaxas académicas
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Bioloxía 80,00% 88,00% 91,00% 56,16% 8,16% 89,00%
Mestrado en Acuicultura 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Mestrado en Bioloxía Mariña 95,00% 100,00% 95,00% 90,00% 0,00% 97,00%
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 98,00% 100,00% 98,00% 100,00% 0,00% 97,00%
Mestrado en Neurociencia 61,00% 97,00% 63,00% 44,44% 0,00% 100,00%
Mestrado en Profesorado 96,00% 99,00% 96,00% 93,17% 0,19% 99,00%

Taxas académicas - Curso 2016/2017

TítulaciónTaxas académicas
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Bioloxía 79,00% 87,00% 91,00% 48,20% 8,64% 87,00%
Mestrado en Acuicultura 100,00% 100,00% 100,00% 94,74% 0,00% 100,00%
Mestrado en Bioloxía Mariña 94,00% 99,00% 95,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 97,00% 99,00% 97,00% 90,00% 0,00% 99,00%
Mestrado en Neurociencia 97,00% 99,00% 78,00% 71,43% 0,00% 91,00%
Mestrado en Profesorado 96,00% 99,00% 97,00% 96,67% 1,27% 99,00%

Taxas académicas - Curso 2015/2016

TítulaciónTaxas académicas
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Bioloxía 81,72% 86,00% 94,00% 55,37% 13,70% 91,00%
Mestrado en Acuicultura 100,00% 100,00% 100,00% 94,74% 0,00% 100,00%
Mestrado en Bioloxía Mariña 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7,14% 100,00%
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 99,00% 100,00% 99,00% 90,00% 0,00% 99,00%
Mestrado en Neurociencia 83,00% 100,00% 83,00% 85,71% 0,00% 91,00%
Mestrado en Profesorado 97,00% 100,00% 97,00% 97,16% 0,00% 99,00%

Taxas académicas - Curso 2014/2015

TítulaciónTaxas académicas
RendementoÉxitoAvaliaciónGraduaciónAbandonoEficiencia
Grao en Bioloxía 82,00% 88,00% 93,00% 56,80% 13,64% 89,17%
Mestrado en Acuicultura 99,64% 100,00% 99,64% 94,74% 0,00% 99,67%
Mestrado en Bioloxía Mariña 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 98,00%
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada 96,00% 100,00% 96,00% 75,00% 14,29% 100,00%
Mestrado en Neurociencia 69,00% 98,00% 71,00% 62,50% 0,00% 84,00%
Mestrado en Profesorado 97,06% 99,55% 98,00% 97,07% 0,00% 99,59%

Memorias económicas anuais


Memorias económicas da Facultade de Bioloxía:
exercicio 2016 | exercicio 2015 | exercicio 2014 | exercicio 2013 | exercicio 2012 | exercicio 2011 | exercicio 2010


CURSOS ANTERIORES


Táboa de indicadores ACSUG: 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010