banner

Resultados do título

Indicadores de matrícula


Evolución da nota


Evolución da matrícula


Taxas académicas


 

Resultados de enquisas


Grao en BioloxíaSatisfacción do alumnado
Selec. admis.OrientaciónMobilidadePeDERecursos apoioDocenciaSatisfacción xeral
Curso 2015-2016 - 3,16 - 3,14 3,71 3,51 3,29
Curso 2014-2015 - 3,35 - 3,23 3,83 3,62 3,46
Curso 2013-2014 4,85 4,81 4,73 4,65 5,22 5,26 4,82
Curso 2012-2013 4,52 4,56 4,09 4,58 5,21 5,31 5,94
Curso 2011-2012 4,57 4,18 4 4,74 5,45 5,43 5,33
Curso 2010-2011 4,87 4,57 4,25 4,49 5,50 5,27 4,83

 

Grao en BioloxíaSatisfacción do profesorado
PeDEApoio ao estudantadoApoio á ensinanzaEstudantadoSatisfacción xeral
Curso 2014-2015 3,92 3,90 4,00 3,71 3,90
Curso 2013-2014 3,94 3,74 4,16 3,98 3,97
Curso 2012-2013 3,95 3,57 4,08 4,24 4,08
Curso 2011-2012 3,67 3,48 3,68 3,99 3,79
Curso 2010-2011 3,85 3,64 3,74 3,79 3,75
Curso 2009-2010 3,74 2,38 2,21 4,46 3,45