banner

Recursos Humanos

Descrición do profesorado

Listado de profesores do Grao en Bioloxía - Curso 2016-2017

Faga click na imaxe para ver o listado completo

Profesorado do Grao en Bioloxia - curso 2016-2017


Estrutura do Persoal Académico do programa formativo 2016-2017:

Persoal Docente e Investigador
CategoríaHomesMulleresTotalPorcentaxe
PorcentaxePorcentaxe
CU 8 47,10% 9 52,90% 17 18,47%
PTU 28 56,00% 22 44,00% 50 54,35%
PCD 7 38,90% 11 61,10% 18 19,56%
PA 1 100,00% 0 0% 1 1,09%
PCI 3 50,00% 3 50,00% 6 6,52%
TOTAL 47   45   92  

 

Descrición do PAS

Visite a sección de Persoal de Administración e Servizos.

 

Procedementos do SGC relativos a este criterio

PE-01 P1 - Xestión do PAS
PE-02 P1 - Xestión do PDI