Dentro das actividades do Plan de Promoción e Captación, todos os anos a Facultade de Bioloxía abre as súas portas ao exterior e organiza diferentes actividades entre as que se enmarca a Xornada de Portas Abertas que está dirixida fundamentalmente a alumnos de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional e cuxo principal obxectivo é dar a coñecer o centro e as súas titulacións.