Tojo Suárez

Profesor/a titular de universidade

Área de Química Orgánica
Departamento de Química Orgánica

Información de contacto

Facultade de Química
Edificio de CC Experimentais
Bloque E, Planta 3, Despacho 3
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 290
etojo@uvigo.es

Breve CV

Licenciada en Química pola USC, 1982. Doutora en Ciencias Químicas pola USC, 1986. Estadía posdoutoral de 3 anos en The Penn State University (Pensilvania, USA) financiada por unha bolsa Fullbright. Autora de numerosos traballos de investigación en revistas internacionais incluidas no J.C.R., moitas delas situadas no primeiro cuartil (Q1). Participación en máis de 30 proxectos de investigación nacionais e internacionais, nalgúns como investigadora principal. Presenta máis de 50 comunicacións en congresos, a maioría internacionais. Ten dirixido 5 Teses de Doutoramento. Actualmente a principal liña de investigación do grupo que dirixe consiste no deseño e síntese de novos líquidos iónicos para aplicacións específicas. Ten participado de forma moi activa na creación dunha empresa de base tecnolóxica de orixe universitario denominada “Green Solutions”, cuxo principal obxectivo consiste na síntese e desenvolvemento de líquidos iónicos. Por iso, foi gañadora do premio Empresa Xove do VII Concurso de Proxectos Innovadores da USC (Universidade de Santiago de Compostela) polo proxecto titulado: “Líquidos Iónicos. Green Solutions”.

Investigación

Grupo de investigación

Biologically Active Organic Compounds and Ionic Liquids (BIOILS)

Liñas de investigación

  • Líquidos iónicos como disolventes e catalizadores en síntese orgánica
  • Deseño e síntese de novos líquidos iónicos para aplicacións específicas
  • Líquidos iónicos como disolventes para a desulfuración / desnitroxenación de aceites combustibles