docencia

Exames

Curso 2016-2017

1º CURSO: | 2º CURSO | 3º CURSO | 4º CURSO

1º Curso do Grao en Bioloxía


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Evolución 15/09/2016 - 12:00 h 22/12/2016 - 09:00 h 26/06/2017 - 09:00 h
Física dos procesos biolóxicos 19/09/2016 - 12:00 h 16/01/2017 - 09:00 h 27/06/2017 - 09:00 h
Química aplicada á bioloxía 21/09/2016 - 12:00 h 16/12/2016 - 09:00 h 29/06/2017 - 09:00 h
Matemáticas aplicadas á bioloxía 23/09/2016 - 12:00 h 19/01/2017 - 09:00 h 03/07/2017 - 09:00 h
Xeología 26/09/2016 - 12:00 h 10/01/2017 - 09:00 h 05/07/2017 - 09:00 h
Bioestatística 28/09/2016 - 12:00 h 23/05/2017 - 09:00 h 07/07/2017 - 09:00 h
Solo, medio acuático e clima 30/09/2016 - 12:00 h 26/05/2017 - 09,00 h 10/07/2017 - 09:00 h
TBCT - Parte Teledetección 03/10/2016 - 12:00 h 24/04/2017 - 15:00 h 12/07/2017 - 09:00 h
TBCT - Parte TBC 05/10/2016 - 12:00 h 31/05/2017 - 09:00 h 13/07/2017 - 09:00 h
Técnicas básicas de laboratorio 07/10/2016 - 12:00 h 07/04/2017 - 15:00 h 14/07/2017 - 09:00 h

2º Curso do Grao en Bioloxía


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Bioquímica I 16/09/2016 - 12:00 h 16/12/2016 - 12:00 h 28/06/2017 - 09:00 h
Botánica I: algas e fungos 20/09/2016 - 12:00 h 13/01/2017 - 12:00 h 04/07/2017 - 09:00 h
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I 22/09/2016 - 12:00 h 22/12/2016 - 12:00 h 06/07/2017 - 09:00 h
Microbioloxía I 27/09/2016 - 12:00 h 19/01/2017 - 12:00 h 11/07/2017 - 09:00 h
Zooloxía I 29/09/2016 - 12:00 h 09/01/2017 - 12:00 h 26/06/2017 - 12:00 h
Bioquímica II 04/10/2016 - 12:00 h 16/05/2017 - 12:00 h 28/06/2017 - 12:00 h
Botánica II: arquegoniadas 06/10/2016 - 12:00 h 25/05/2017 - 12:00 h 30/06/2017 - 12:00 h
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II 11/10/2016 - 12:00 h 02/06/2017 - 12:00 h 03/07/2017 - 12:00 h
Xenética I 13/10/2016 - 12:00 h 19/05/2017 - 12:00 h 05/07/2017 - 12:00 h
Zooloxía II 14/10/2016 - 12:00 h 29/05/2017 - 11:00 h 07/07/2017 - 12:00 h

3º Curso do Grao en Bioloxía


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Ecoloxía I 10/10/2016 - 12:00 h 09/01/2017 - 16:00 h 10/07/2017 - 12:00 h
Fisioloxía animal I 14/10/2016 - 12:00 h 13/01/2017 - 16:00 h 12/07/2017 - 12:00 h
Fisioloxía vexetal I 15/09/2016 - 16:00 h 18/01/2017 - 16:00 h 14/07/2017 - 12:00 h
Técnicas avanzadas en Bioloxía 19/09/2016 - 16:00 h 21/10/2016 - 09:00 h 27/06/2017 - 12:00 h
Xenética II 21/09/2016 - 16:00 h 21/12/2016 - 16:00 h 29/06/2017 - 12:00 h
Ecoloxía II 23/09/2016 - 16:00 h 22/05/2017 - 16:00 h 04/07/2017 - 12:00 h
Fisioloxía animal II 26/09/2016 - 16:00 h 02/06/2017 - 16:00 h 06/07/2017 - 12:00 h
Fisioloxía vexetal II 28/09/2016 - 16:00 h 29/05/2017 - 16:00 h 11/07/2017 - 12:00 h
Inmunoloxía-Parasitoloxía (Inmunoloxía) 30/09/2016 - 16:00 h 26/05/2017 - 16:00 h 13/07/2017 - 12:00 h
Inmunoloxía-Parasitoloxía (Parasitoloxía) 03/10/2016 - 16:00 h 05/05/2017 - 09:00 h 30/06/2017 - 09:00 h
Microbioloxía II 05/10/2016 - 16:00 h 18/05/2017 - 16:00 h 26/06/2017 - 16:00 h

4º Curso do Grao en Bioloxía


MateriaFin de Carreira1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Análise e diagnóstico agroalimentario 07/09/2016 - 16:00 h 02/10/2016 - 12:00 h 28/06/2017 - 16:00 h
Análise e diagnóstico medioambiental 10/10/2016 - 16:00 h 15/11/2016 - 12:00 h 30/06/2017 - 16:00 h
Análise e Diagnóstico clínico 14/10/2016 - 16:00 h 09/01/2017 - 12:00 h 03/07/2017 - 16:00 h
Avaliación de impacto ambiental 16/09/2016 - 16:00 h 21/12/2016 - 09:00 h 05/07/2017 - 16:00 h
Biodiversidade: xestión e conservación 20/09/2016 - 16:00 h 11/01/2017 - 12:00 h 07/07/2017 - 16:00 h
Contaminación 22/09/2016 - 16:00 h 02/12/2016 - 15:00 h 10/07/2017 - 16:00 h
Produción animal 27/09/2016 - 16:00 h 18/01/2017 - 12:00 h 12/07/2017 - 16:00 h
Produción microbiana 29/09/2016 - 16:00 h 13/01/2017 - 12:00 h 14/07/2017 - 16:00 h
Produción vexetal 04/10/2016 - 16:00 h 16/12/2016 - 16:00 h 27/06/2017 - 16:00 h
Xestión e conservación de espazos 06/10/2015 - 16:00 h 20/01/2016 - 12:00 h 29/06/2016 - 16:00 h
Xestión e control da calidade 11/10/2016 - 16:00 h 16/01/2017 - 10:00 h
17/01/2017 - 10:00 h
04/07/2017 - 16:00 h
Redacción e execución de proxectos 13/10/2016 - 16:00 h 18/04/2017 - 09:30 h 06/07/2017 - 16:00 h
Traballo de Fin de Grao 27/10/2016
28/10/2016
16/02/2017
17/02/2017
15/06/2017
16/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
20/07/2017
21/07/2017

 

Listaxe completo de exames do Grao en Bioloxía - Curso 2016-2017
Aulas de exame - 1ª convocatoria - Curso 2016-2017
Aulas de exame - 2ª convocatoria - Curso 2016-2017