banner

Plan de Internacionalización - Curso 2017-2018

A Facultade de Biología oferta para o curso 2017-18 varias materias do Grao en Bioloxía que se impartirán en inglés dentro do Plan de Internacionalización. O nivel de inglés necesario para cursar as materias ofertadas é equivalente a B2, polo que la maioría dos estudantes que acceden ao Grao teñen dito nivel (bacharelato, formación propia), o que lles permitirá asistir e progresar adecuadamente nas materias que se impartan en inglés.


Visita o apartado do Plan de Internacionalización