alumnado

Apoio ao estudante

A Universidade de Vigo conta cos seguintes sistemas de apoio e orientación do estudantado unha vez matriculado:

Ademáis dos servizos universitarios antes mencionados, a Facultade de Bioloxía dispón dos seguintes mecanismos de apoio e orientación ao estudantado matriculado nos estudos de Grao:


Igualdade na Facultade de Bioloxía

A Facultade de Bioloxía dispón de mecanismos para asegurar a igualdade efectiva entre os homes e as mulleres en todos os ámbitos do centro. Para elo conta cunha persoa responsable que actúa de enlace de igualdade entre a Facultade e a Área de Igualdade da Universidade de Vigo.


Estudantes con necesidades educativas especiais

A Universidade de Vigo, co obxecto de apoiar aos estudantes con discapacidade e fomentar unha completa igualdade de oportunidades e a súa integración na vida universitaria, ten activo o programa PIUNE (Programa de Apoio á Integración do Alumnado con Necesidades Especiais). De xeito específico, a Facultade de Bioloxía conta cun enlace de atención a la diversidade para o estudantado que o precise.