banner

Convocatoria de bolsas Erasmus+ Estudos 2017-2018

Publicouse a Resolución Reitoral do 12 de decembro de 2016 da Universidade de Vigo, pola que se abre a Convocatoria de Bolsas ERASMUS+ Estudos para o Curso 2017-2018.

Solicitude

Formulario dispoñible na Secretaría Virtual de cada estudante, no apartado "Formulario e Enquisas".

Prazo de presentación

Ate o 13 de xaneiro de 2017.

Lugar de presentación

En Vigo: Rexistro. Campus universitario Lagoas-Marcosende. Edificio Xerencia - Servizos Centrais. 36310 Vigo (Pontevedra).


Para aclarar calquera dúbida, contactade con Vicenta Soledad Martínez Zorzano, Vicedecana de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.