docencia

Exámenes 2018/2019

Grado en Biología
AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Evolución 17/09/2018 - 12:00 h 20/12/2018 - 09:00 h 24/06/2019 - 09:00 h
Física dos procesos biolóxicos 19/09/2018 - 12:00 h 17/12/2018 - 09:00 h 26/06/2019 - 09:00 h
Química aplicada á bioloxía 21/09/2018 - 12:00 h 14/01/2019 - 09:00 h 28/06/2019 - 09:00 h
Matemáticas aplicadas á bioloxía 24/09/2018 - 12:00 h 18/01/2019 - 09:00 h 01/07/2019 - 09:00 h
Xeoloxía 26/09/2018 - 12:00 h 09/01/2019 - 09:00 h 03/07/2019 - 09:00 h
Bioestatística 28/09/2018 - 12:00 h 23/05/2019 - 09:00 h 05/07/2019 - 09:00 h
Solo, medio acuático e clima 01/10/2018 - 12:00 h 27/05/2019 - 09:00 h 08/07/2019 - 09:00 h
TBCT - Parte Teledetección 03/10/2018 - 12:00 h 12/04/2019 - 15:00 h 10/07/2019 - 09:00 h
TBCT - Parte TBC 05/10/2018 - 12:00 h 30/05/2019 - 09:00 h 10/07/2019 - 11:00 h
Técnicas básicas de laboratorio 08/10/2018 - 12:00 h 03/04/2019 - 15:00 h 11/07/2019 - 09:00 h

AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Bioquímica I 10/10/2018 - 12:00 h 11/01/2019 - 12:00 h 25/06/2019 - 09:00 h
Botánica I: algas e fungos 15/10/2018 - 12:00 h 08/01/2019 - 12:00 h 27/06/2019 - 09:00 h
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I 17/10/2018 - 12:00 h 18/01/2019 - 12:00 h 02/07/2019 - 09:00 h
Microbioloxía I 19/10/2018 - 12:00 h 14/12/2018 - 12:00 h 04/07/2019 - 09:00 h
Zooloxía I 22/10/2018 - 12:00 h 20/12/2019 - 12:00 h 09/07/2019 - 09:00 h
Bioquímica II 24/10/2018 - 12:00 h 03/06/2019 - 12:00 h 01/07/2019 - 12:00 h
Botánica II: arquegoniadas 26/10/2018 - 12:00 h 24/05/2019 - 12:00 h 26/06/2019 - 12:00 h
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II 29/10/2018 - 12:00 h 29/05/2019 - 11:00 h 10/07/2019 - 12:00 h
Xenética I 31/10/2018 - 12:00 h 20/05/2019 - 12:00 h 03/07/2019 - 12:00 h
Zooloxía II 18/09/2018 - 12:00 h 13/05/2019 - 12:00 h 08/07/2019 - 12:00 h

AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Ecoloxía I 20/09/2018 - 16:00 h 08/01/2019 - 16:00 h 24/06/2019 - 16:00 h
Fisioloxía animal I 25/09/2018 - 12:00 h 18/01/2019 - 16:00 h 28/06/2019 - 16:00 h
Fisioloxía vexetal I 27/09/2018 - 12:00 h 11/01/2019 - 16:00 h 02/07/2019 - 16:00 h
Técnicas avanzadas en Bioloxía 08/10/2018 - 12:00 h 19/10/2018 - 09:00 h 05/07/2019 - 12:00 h
Xenética II 04/10/2018 - 12:00 h 20/12/2018 - 16:00 h 03/07/2019 - 16:00 h
Ecoloxía II 09/10/2018 - 12:00 h 08/05/2019 - 16:00 h 09/07/2019 - 12:00 h
Fisioloxía animal II 11/10/2018 - 12:00 h 15/05/2019 - 16:00 h 01/07/2019 - 16:00 h
Fisioloxía vexetal II 16/10/2018 - 12:00 h 31/05/2019 - 16:00 h 08/07/2019 - 16:00 h
Inmunoloxía-Parasitoloxía (Inmunoloxía) 18/10/2018 - 12:00 h 27/05/2019 - 16:00 h 04/07/2019 - 12:00 h
Inmunoloxía-Parasitoloxía (Parasitoloxía) 23/10/2018 - 12:00 h 01/04/2019 - 09:00 h 10/07/2019 - 16:00 h
Microbioloxía II 25/10/2018 - 12:00 h 22/05/2019 - 16:00 h 21/06/2019 - 09:00 h

AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Análise e diagnóstico agroalimentario 30/10/2018 - 12:00 h 06/11/2018 - 12:00 h 26/06/2019 - 16:00 h
Análise e diagnóstico medioambiental 17/09/2018 - 16:00 h 14/11/2018 - 12:00 h 28/06/2019 - 09:00 h
Análise e Diagnóstico clínico 19/09/2018 - 16:00 h 11/01/2019 - 12:00 h 01/07/2019 - 09:00 h
Avaliación de impacto ambiental 21/09/2018 - 16:00 h 16/01/2019 - 12:00 h 03/07/2019 - 09:00 h
Biodiversidade: xestión e conservación 24/09/2018 - 16:00 h 15/01/2019 - 12:00 h 05/07/2019 - 09:00 h
Contaminación 26/09/2018 - 16:00 h 03/12/2018 - 15:00 h 08/07/2019 - 09:00 h
Produción animal 28/09/2018 - 16:00 h 09/01/2019 - 12:00 h 10/07/2019 - 09:00 h
Produción microbiana 01/10/2018 - 16:00 h 17/01/2019 - 12:00 h 25/06/2019 - 09:00 h
Produción vexetal 03/10/2018 - 16:00 h 16/01/2019 - 16:00 h 27/06/2019 - 09:00 h
Xestión e conservación de espazos 05/10/2018 - 16:00 h 18/01/2019 - 12:00 h 02/07/2019 - 09:00 h
Xestión e control da calidade 08/10/2018 - 16:00 h 14/01/2019 - 10:00 h 10/07/2019 - 16:00 h
Redacción e execución de proxectos 10/10/2018 - 16:00 h 10/04/2019 - 10:30 h 29/06/2019 - 16:00 h
Traballo de Fin de Grao 08/11/2018
09/11/2018
18/02/2019
19/02/2019
13/06/2019
14/06/2019
18/07/2019
19/07/2019
22/07/2019
23/07/2019

Listado completo de exámenes del Grado en Biología - Curso 2018/2019
Aulas de examen - 1ª convocatoria - Curso 2018/2019
Aulas de examen - 2ª convocatoria - Curso 2018/2019