docencia

Exámenes 2018/2019

Grado en Biología
AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Evolución 17/09/2018 - 12:00 h20/12/2018 - 09:00 h24/06/2019 - 09:00 h
Física dos procesos biolóxicos 19/09/2018 - 12:00 h17/12/2018 - 09:00 h26/06/2019 - 09:00 h
Química aplicada á bioloxía 21/09/2018 - 12:00 h14/01/2019 - 09:00 h28/06/2019 - 09:00 h
Matemáticas aplicadas á bioloxía 24/09/2018 - 12:00 h18/01/2019 - 09:00 h01/07/2019 - 09:00 h
Xeoloxía 26/09/2018 - 12:00 h09/01/2019 - 09:00 h03/07/2019 - 09:00 h
Bioestatística 28/09/2018 - 12:00 h23/05/2019 - 09:00 h05/07/2019 - 09:00 h
Solo, medio acuático e clima 01/10/2018 - 12:00 h27/05/2019 - 09:00 h08/07/2019 - 09:00 h
TBCT - Parte Teledetección03/10/2018 - 12:00 h12/04/2019 - 15:00 h10/07/2019 - 09:00 h
TBCT - Parte TBC05/10/2018 - 12:00 h30/05/2019 - 09:00 h10/07/2019 - 11:00 h
Técnicas básicas de laboratorio 08/10/2018 - 12:00 h03/04/2019 - 15:00 h11/07/2019 - 09:00 h

AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Bioquímica I 10/10/2018 - 12:00 h11/01/2019 - 12:00 h25/06/2019 - 09:00 h
Botánica I: algas e fungos 15/10/2018 - 12:00 h08/01/2019 - 12:00 h27/06/2019 - 09:00 h
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I 17/10/2018 - 12:00 h18/01/2019 - 12:00 h02/07/2019 - 09:00 h
Microbioloxía I 19/10/2018 - 12:00 h14/12/2018 - 12:00 h04/07/2019 - 09:00 h
Zooloxía I 22/10/2018 - 12:00 h20/12/2019 - 12:00 h09/07/2019 - 09:00 h
Bioquímica II 24/10/2018 - 12:00 h03/06/2019 - 12:00 h01/07/2019 - 12:00 h
Botánica II: arquegoniadas 26/10/2018 - 12:00 h24/05/2019 - 12:00 h26/06/2019 - 12:00 h
Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II 29/10/2018 - 12:00 h29/05/2019 - 11:00 h10/07/2019 - 12:00 h
Xenética I 31/10/2018 - 12:00 h20/05/2019 - 12:00 h03/07/2019 - 12:00 h
Zooloxía II 18/09/2018 - 12:00 h13/05/2019 - 12:00 h08/07/2019 - 12:00 h

AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Ecoloxía I 20/09/2018 - 16:00 h08/01/2019 - 16:00 h24/06/2019 - 16:00 h
Fisioloxía animal I 25/09/2018 - 12:00 h18/01/2019 - 16:00 h28/06/2019 - 16:00 h
Fisioloxía vexetal I 27/09/2018 - 12:00 h11/01/2019 - 16:00 h02/07/2019 - 16:00 h
Técnicas avanzadas en Bioloxía 08/10/2018 - 12:00 h19/10/2018 - 12:00 h05/07/2019 - 12:00 h
Xenética II 04/10/2018 - 12:00 h20/12/2018 - 16:00 h03/07/2019 - 16:00 h
Ecoloxía II 09/10/2018 - 12:00 h08/05/2019 - 16:00 h09/07/2019 - 12:00 h
Fisioloxía animal II 11/10/2018 - 12:00 h15/05/2019 - 16:00 h01/07/2019 - 16:00 h
Fisioloxía vexetal II 16/10/2018 - 12:00 h31/05/2019 - 16:00 h08/07/2019 - 16:00 h
Inmunoloxía-Parasitoloxía (Inmunoloxía) 18/10/2018 - 12:00 h27/05/2019 - 16:00 h04/07/2019 - 12:00 h
Inmunoloxía-Parasitoloxía (Parasitoloxía) 23/10/2018 - 12:00 h01/04/2019 - 09:00 h10/07/2019 - 16:00 h
Microbioloxía II 25/10/2018 - 12:00 h22/05/2019 - 16:00 h21/06/2019 - 09:00 h

AsignaturaFin de Carrera1ª Convocatoria2ª Convocatoria
Análise e diagnóstico agroalimentario 30/10/2018 - 12:00 h06/11/2018 - 12:00 h26/06/2019 - 16:00 h
Análise e diagnóstico medioambiental 17/09/2018 - 16:00 h14/11/2018 - 12:00 h28/06/2019 - 09:00 h
Análise e Diagnóstico clínico 19/09/2018 - 16:00 h11/01/2019 - 12:00 h01/07/2019 - 09:00 h
Avaliación de impacto ambiental 21/09/2018 - 16:00 h16/01/2019 - 12:00 h03/07/2019 - 09:00 h
Biodiversidade: xestión e conservación 24/09/2018 - 16:00 h15/01/2019 - 12:00 h05/07/2019 - 09:00 h
Contaminación 26/09/2018 - 16:00 h03/12/2018 - 15:00 h08/07/2019 - 09:00 h
Produción animal 28/09/2018 - 16:00 h09/01/2019 - 12:00 h10/07/2019 - 09:00 h
Produción microbiana 01/10/2018 - 16:00 h17/01/2019 - 12:00 h25/06/2019 - 09:00 h
Produción vexetal 03/10/2018 - 16:00 h16/01/2019 - 15:00 h27/06/2019 - 09:00 h
Xestión e conservación de espazos 05/10/2018 - 16:00 h18/01/2019 - 12:00 h02/07/2019 - 09:00 h
Xestión e control da calidade 08/10/2018 - 16:00 h15/01/2019 - 12:00 h
16/01/2019 - 12:00 h
10/07/2019 - 16:00 h
Redacción e execución de proxectos 10/10/2018 - 16:00 h10/04/2019 - 12:00 h29/06/2019 - 16:00 h
Traballo de Fin de Grao 08/11/2018
09/11/2018
18/02/2019
19/02/2019
13/06/2019
14/06/2019
18/07/2019
19/07/2019
22/07/2019
23/07/2019

Listado completo de exámenes del Grado en Biología - Curso 2018/2019
Aulas de examen - 1ª convocatoria - Curso 2018/2019
Aulas de examen - 2ª convocatoria - Curso 2018/2019