banner

Convocatoria de prácticas externas curriculares curso 2018/2019

Publicouse a convocatoria de prácticas externas para realizalas durante o segundo semestre deste curso académico.

Solicitantes: estudantado matriculado no curso 2018/2019 na materia prácticas externas, que non as realizara previamente, e que teña superados 120 ECTs.

Presentación da solicitude para realizar as prácticas: no decanato ata as 14h do día 15 de xaneiro de 2019.

Para aclarar calquera dúbida, contactade con Manuel A. Pombal Diego, Vicedecano de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.


 Convocatoria de prácticas externas curriculares 2018/2019