banner

Prácticas Externas Extracurriculares verán 2018

Publicouse a convocatoria de prácticas externas extracurriculares para realizalas no verán 2018.

Solicitantes: Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa.

Anexo I: listaxe de ofertas de prácticas

Solicitude: Presentar na FUVI dito Anexo I xunto co currículum vitae e expediente académico actualizado coa nota media.

Prazo de presentación da solicitude: ata o 18 de maio de 2018.


Para aclarar dúbidas contactade con Manuel A. Pombal Diego, Vicedecano de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.