banner

Prácticas Externas Extracurriculares verán 2017

Publicouse a convocatoria de prácticas externas extracurriculares para realizalas no verán 2017.

Solicitantes: Estudantes con carga lectiva compatible co horario da práctica académica externa.

 Anexo I: listaxe de ofertas de prácticas

Solicitude: Presentar na FUVI dito Anexo I xunto co currículum vitae e expediente académico actualizado coa nota media.

Prazo de presentación da solicitude: ata o 18 de maio de 2017.


Para aclarar dúbidas contactade con Vicenta Soledad Martínez Zorzano, Vicedecana de Relacións Externas da Facultade de Bioloxía.