banner

Criterios específicos para a selección das prazas Erasmus+ 2018-2019

Os criterios específicos de selección das prazas Erasmus + da Facultade de Bioloxía para o curso académico 2018-2019 son os seguintes:

  1. Requirimentos de idioma da universidade de destino.
  2. Número de créditos ECTS superados.
  3. Nota media do expediente académico.