banner

Degree description

Descrición do Título
Denominación Graduado/a en Bioloxía pola Universidade de Vigo
Rama de coñecemento Ciencias
Universidade solicitante Universidade de Vigo
Centro responsable das ensinanzas Facultade de Bioloxía
Centro onde se imparte Facultade de Bioloxía
Tipo de ensinanza Presencial
Réxime de estudo Tempo completo
Periodicidade da oferta Anual
Nº de prazas de novo ingreso ofertadas 75 prazas
Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula 12 ao semestre e 24 ao curso
Linguas empregadas ao longo do proceso formativo Galego, Castelán e Ingles
Responsable do título Jesús Manuel Míguez Miramontes (Decano)
Coordinador do título Jesús Manuel Míguez Miramontes (Decano)
Data de autorización de implantación pola Xunta de Galicia 27/08/2009 (DOG 16/09/2009)
Data de Aprobación do Consello de Ministros 30/10/2009 (BOE 05/01/2010)
Data de Aprobación do Plan de estudos 15/10/2010 (BOE 03/11/2010)
Data de última acreditación 30 de outubro de 2009 (enlace)
Data da modificación (ACSUG) 18 de xullo de 2013

 

Profesións reguladas para as que capacita o título (extraídas do Decreto 150/2008, de 22 de xullo)

 

Normativa de Permanencia na Universidade de Vigo

Información sobre a expedición do Suplemento Europeo ao Título

 

Memoria vixente do título (modificada o 18 de xullo de 2013)

Memoria inicial do título