alumnado

Student Union

Composición

CargoNome
Presidente Julio Cesar Alonso Rial
Vicepresidenta Sabela Quinteiro Fernández
Secretario Antonio Serrano Hernández
Tesoureiro Adrián Blanco García
Vogais Gonzalo Rios Rodríguez
Javier Echave Álvarez
Mauro Rivas Ferreiro

Contacto:

986 818 735
Corredor de Bioloxía (Bloque B)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Delegación de Bioloxía "Lynn Margullis"

 

Estatutos da Delegación de Alumnos

Funcións

As funcións da Delegación de Alumnos son:

  1. Ser unha vía de comunicación entre o alumnado e o equipo decanal ou o profesorado
  2. Acadar uns mellores servizos de información e recursos para o alumnado, tanto de bolsas como de calquera outro aspecto relacionado coa titulación.
  3. Promover a realización de cursos e o recoñecemento de créditos, así como a consecución de axudas que poidan favorecer o ensino do estudantado.
  4. Contribuír á realización de actividades culturais na facultade, ben por iniciativa da propia delegación ou do centro.