alumnado

Week 0

Curso 2019/2020 do 9 ao 12 de setembro

A semana cero ten como obxectivo que o novo estudantado coñeza de primeira man a estrutura e o funcionamento da titulación de Grao en Bioloxía e da propia facultade.HoraActividadeAula
11:00 - 11:15

Benvida do Decano
Prof. Jesús M. Míguez Miramontes
Decano da Facultade de Bioloxía

Salón de actos
11:15 - 12:00

Presentación do Grao en Bioloxía
Prof. Jesús M. Míguez Miramontes
Coordinador da titulación

Salón de actos
12:00 - 13:00

Plan de Acción Titorial (PAT) / Coñecendo o que opinas: as enquisas
Prof.ª Mercedes Gallardo Medina
Vicedecana de Calidade e Innovación
Prof.ª Mª Fuencisla Mariño Callejo
Vicedecana de Alumnado e Coordinación Académica

Salón de actos
13:00 - 13:30

Presentación Servizo Deportes
Representantes da Área de Benestar, Saúde e Deporte

Salón de actos
13:30 - 14:00 Delegación Alumnos
Representante da Delegación
Salón de actos

HoraActividadeAula
10:00 - 11:00

Guías docentes e competencias
Prof.ª Aida García Molares
Secretaria da Facultade

Aula 1
11:00 - 12:00

Programas de Mobilidade
Prof. Manuel Á. Pombal Diego
Vicedecano de Relacións Externas

Aula 1
12:00 - 12:15

Descanso

12:15 - 13:15

Conferencia inaugural
Prof.ª África González Fernández

Salón de Actos

HoraActividadeAula
10:00 - 11:00

Sesión de Acollida da Biblioteca
GRUPOS 1, 2 E PARTE DO 3
Persoal da Biblioteca

Aula de Informática

Unidade de Igualdade (10.00) / Servizo de Prevención de Riscos (10.30)
GRUPOS 4, 5 E PARTE DO 3
Equipo Decanal

Aula 1
11:00 - 12:00

Sesión de Acollida da Biblioteca
GRUPOS 4, 5 E PARTE DO 3
Persoal da Biblioteca

Aula de Informática

Unidade de Igualdade (11.00) / Servizo de Prevención de Riscos (11.30)
GRUPOS 1, 2 E PARTE DO 3
Equipo Decanal

Aula 1
12:00 - 13:00

Taller Comunicación
Equipo Decanal

Aula 1

HoraActividadeAula
10:00 - 10:30

Presentación Evolución
Prof. Emilio Rolán Álvarez

Aula 1
10:30 - 11:00

Presentación Matemáticas
Prof.ª Esperanza Sanmartín

Aula 1
11:00 - 11:30

Presentación Física
Prof. José Luis Legido Soto

Aula 1
11:30 - 12:00

Presentación Química
Prof.ª Marta Domínguez Seoane
Prof.ª Emilia Tojo Suárez

Aula 1
12:00 - 12:30

Presentación Xeoloxía
Prof. Guillermo Francés Pedraz

Aula 1
12:30 - 13:30

Reunión Coordinación 1º
Prof.ª Mª Fuencisla Mariño Callejo
Coordinadora de 1º de Grao

Aula 1

Programación completa da Semana Cero 2019/2020

Durante esta semana, o estudantado recibirá información sobre os estudos que cursarán ao longo do grao, os medios materiais e recursos informáticos de apoio á docencia, e os servizos xerais que ofrece a Facultade. Asimesmo, presentaránse as materias que compoñen o primeiro curso e levaráse a cabo unha conferencia inaugural de interese xeral sobre a bioloxía. Entre os obxectivos da semana cero tamén está o de informar do funcionamento do noso Plan de Acción Titorial (PAT) co cal pretendemos informar, orientar e facer un seguimento persoalizado da actividade do noso estudantado durante a estancia no centro.