Faro Rivas

Lecturer

Area of Immunology
Department of Biochemistry, Genetics and Immunology

Contact information

Faculty of Biology
Edificio de Ciencias Experimentais
Bloque C, Planta 2, Despacho 34
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 625
jfaro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Degree in BIology

V02G031V01310 | Técnicas en bioloxía celular e molecular

 

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Inmunology

Research topics

  • Análise matemática-experimental dos distintos procesos celulares
  • Análise matemática-experimental das interaccións celulares
  • Modelización matemática das interaccións reversibles